EDELGEDACHT VIERT DIT JAAR HUN 70 JARIG BESTAAN  - OPEN ATELIER DAGEN 10 EN 17 JUNI - GRAAG AANWEZIGHEID BEVESTIGEN                                                                            

...Zie, ik hou van jou...

Natuur inspireert door zijn rijkdommen vrij te geven.

"Vernieuwing draagt alleen vruchten,

als deze wortelt in traditie."  Igor Stravinsky

De werkplaats...